background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถานศึกษา

 introfire59 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้รับการติดต่อประสานงานจากสถานศึกษา  ในการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียน  คณะครู  ในสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้  โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้สถานศึกษาต่างๆ  ดังนี้  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี  โรงเรียนโสตศึกษา  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี โรงเรียนสอนคนตาบอด

 

fire591

 

fire593

fire594

fire595

fire596

fire597

fire598

fire599

fire5910

fire5911

fire5913

fire5914

fire5915

fire5916

fire5917

fire5918

fire5919

fire5920

fire5921

fire592

fire5912

2018  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates