background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การออกเสียงนอกเขตจังหวัด

 

kkt591 คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกาศกำหนดจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่  7  สิงหาคม  2559  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประกาศกำหนดที่ออกเสียงกลางนอกเขตจังหวัด (อ.ส.4/น) ในการออกเสียงประชามติ  พ.ศ. 2559  ที่ออกเสียง  หอประชุมโรงเรียนขัติะวงษา  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ประกาศ  ณ  วันที่  28  เมษายน  2559

 

kkt591 

2018  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates